MMHOMEX vil hjelpe deg med å selge eiendommen din ved å få maksimal dekning av potensielle kjøpere, den korteste tiden for salg og en pris som er den mest gunstige for deg.

Vårt firma vil gjerne hjelpe deg. Vi vil gi deg råd om best mulig og mest akseptabel pris, i henhold til nåværende tilstand på eiendomsmarkedet.

Som vi jobber profesjonelt i leiemarkedet, mottar vi også forespørsler om kjøp av leiligheter. Dette øker antall kjøpere og reduserer salgsperioder. Vi gir bare realistiske prognoser basert på kunnskap om dagens tilbuds- og etterspørselssituasjon for å selge eiendommen din så snart som mulig til en pris som er best for deg.

Om nødvendig vil vårt firma ta bilder av eiendommen din. Etterpå blir eiendommen din annonsert på vår hjemmeside. MMHOMEX vil vise eiendommen din til potensielle kunder, bidra til å utarbeide de nødvendige dokumentene for gjennomføringen av transaksjonen og diskutere med vilkårene i salgskontrakten.

Med mange års erfaring i fast eiendom, vil vi hjelpe deg gjennom alle faser av salget raskt og faglig. Noen ganger kan eieren kanskje ikke være på stedet for å fullføre transaksjonen. Tilgjengeligheten av en fullmakt tillater oss å fullføre salget selv i fravær av kunden. Det kan være veldig praktisk for selgeren dersom beløpet for den solgte eiendommen overføres til en konto som er spesifisert av ham. Du er velkommen til å kontakte oss via e-post eller telefonsamtale for mer informasjon om vår tur til Alanya.